Kategorier
Storlek L

EU-valet

Dagens podd handlar om EU-valet och våra kollegor Susanne och Birgit diskuterar om det är viktigt att rösta och om varför Sverige ska vara med eller inte vara med i EU. Vi lär oss även om hur man använder orden ”väl” och ”ju” samt några användbara fraser för att framföra din åsikt och ge argument i en diskussion.

PDF-filen kan ni ladda ner här: EU-valet

Share Button

27 svar på ”EU-valet”

Birgita tycker att Sverige lämna EU för att hon vill inte att höra till EU.
Susanne tycker det är självklar att rösta EU för att de kan resa fri och det. gör lättare att köpa.

Jag tycker att det är bra att det finns dimokrati i Sverige.För det första I Sverige finns det åtta partier med i Sveriges riksdag.ISverige finns det demokrati.Det betyder att människor måste rösta för att partier.Alla som har fllyt 18 år för att rösta.Riskdagsval börjar vart fjarde år i september.

ursäkta mig finns det nio partiet i Sverige också finns demokrati i Sverige vad tänker och vad är din åsikt .tack med vänlig hälsningar Niazy

Birgit tycker inte att höra till EU och hon vill inte att vi ska höra till EU,för att hon gillar inte förskjuts till EU .
Hon tycker att Sverige inte höra EU för att hon vill Sverige ska lämna gå ur EU .
Susanne tycker att det är självklar att man ska rösta EU för att de ska resa frit och de ska lättare att köpa och sälja varor.
Birgit tänka på hon kan resa frit för att hon har ditt pass och det är ingen problem att ta med pass åka med buss.

EU-val är ett val då man röstar på vilka politiker som ska representera Sverige i EU(Europas union); alltså ett val där vi väljer vilka politiker eller vilka politiska partier som ska arbeta inom EU och representera Sverige.
Brigit ska inte rösta till EU-valet. Hon tycker inte att Sverige skulle tillhöra till EU ,dvs hon tycker att Sverige skulle gå ur EU, därför att hon inte vill tillhöra till massa andra länder som bestämmer över hennes land. Hon tycker inte om att någon annan bestämmer över henne. T.ex. ”Hon vill använda svenska kronan istället av Euron när hon handlar.” säger hon.

EU-val är ett val då man röstar på vilka politiker som ska representera Sverige i EU(Europas union); alltså ett val där vi väljer vilka politiker eller vilka politiska partier som ska arbeta inom EU och representera Sverige.
Brigit ska inte rösta till EU-valet. Hon tycker inte att Sverige skulle tillhöra till EU ,dvs hon tycker att Sverige skulle gå ur EU, därför att hon inte vill tillhöra till massa andra länder som bestämmer över hennes land. Hon tycker inte om att någon annan bestämmer över henne. T.ex. ”Hon vill använda svenska kronan istället av Euron när hon handlar.” säger hon.

Jag lyssnar på SFIDodd och 8sidor!
Sfipodd handlar om EU-Valet och två kvinnor pratar om sina åskter EU valet.Kvinnora heter Susanne och Birgt.
Susanne tycker EU valet.Det är bra gemensam för att man kan sälja och köpa olika saker.

Birgit tycker inte om EU valet.Hon säger varför vi hör om andra länder.Vi har vackra kronor och gamla kronor det är oförscha säger hon.De pratar också om allergi mot ägg.

8Sidor handlar om valet,spart och ungdomar.Valet var i Indin han vann han heter Modi.Spart är Finland låga utt 3 kronor och Finlan van över tre kronor.från börjar var Sverige 3_4 men sluting kunde lika.Sverge drömmer för 3år.Sedan att de vinna i machen men de vinn inte machen var tom och besviken.De pratar också om ungdomar alla under 18 år .De stäng för brat i hakten bror över in rösta av polisen.

Fiyori

Sveriges parlament är 8 politiker och några politiker vill gå utan EU.
Sverige demokrati är första politik som vill gå utan EU för att politiken inte vill komma invandrare till EU, kandiderar SD på valen i parlament EU och den aspirerar att verkar på besluter parlament EU mot invandrare.

Jag lyssnade flera gånger på EU-valet .
Den handlar om EU -valet om att rösta .I dialogen pratar två kvinnor som heter Birgit och Susanne .Susanne säger att det är snart EU- val till henne men Birgit är inte så förtjust i EU faktiskt för att hon inte tycker att de ska höra till EU och hon skulle gärna bara vilja att de gick ur EU .
Susanne berättar att EU är jättebra för dem och att det är väl självklart man ska rösta .Birgit säger att de har eget parlament och att de inte behöver tillhöra en mass andra länder och att hon inte tycker om det .
Susanne säger Fast det är väl gemenskap som är bra och att Birgit kan resa fritt genom EU -länderna ,det gör lättare att köpa och sälja varor men Birgit svarar att hon kan resa fritt även om hon inte tillhör EU och att hon har pass .Hon säger också att hon kan resa utan problem till Tyskland om han tar sitt pass och visa upp .Hon tycker inte om också att de ska ha euro för att hon inte vill bytta svenska kronor ,att de är jättevackera och de är gamla .Hon tycker också att de ska första med det .Susanne säger att hon håller med men hon står för gemenskap .

Hej !
Jag lyssnade flera gånger på SFI-podd EU-val och den handlade om en conversation mellan Susanne och Birgit som diskuterade om EU-valet.
Susanne håller med EU-valet eftersom hon tycker att det finns många fördelar om Sverige är ett av EU-länderna tex : resor och shopping i perfekt komfort .
Birgit håller inte med Susanne för att hon tycker att hon har sin egen pass och hon kan resa till någon plats. Hon tycker också att Sverige har sitt eget parlamanet och behöver inte att någon utanför Sverige röstar på svenska medborgare.

Hej!
Dessa är 3 meningar om vad jag läst på 8 sidor:

Alla politiska partier kämpade för att locka väljare att rösta på dem.
Alla politiska partier var överens om att valet är viktigt och kan förändra EU.
Miljön,klimatet och flyktingar var några av de målen för några av de partier som deltog i EU-valet.

Sesanne och Birgit diskuterar om det är viktigt att rösta.
1.Birgita tycker om Sverige lämna Eu eftersom hon vill inte att höra till Eu.
2.Susanne tycker självklar att rösta Eu för att de vill resa fri.
3 Birgita tycker inte om Eu valet för att hon vill att vacra kronor.
4. Spart är Finland låga utt 3 kronor. Sverige var börjar 3_4 men sluting kunde lika för tre år.
5. De pratar att ungdomar under 18 år.

Birgit och Susanne pratade om val. Susanne frågade Birgit om det!
Birgit tänkte och vet inte att rösta .Hon tycker inte att de ska till höre andra länder för att män ska bestämma självklart och hon tycker inte att någon annan som ska bestämma över dem.
Hon tycker att de har egen parlament.
Hon sa : om hon inte tillhör EU ska hon ha sitt pass när hon vill åka till Tyskland.Det är ingen problem.
Hon vill inte ha Euro men hon stod för gemenskapen.
Susanne tycker att rösta självklart för att män kan resa och sälja varor och andra saker.

Salah
Dialogen handlar om EU.Susanne och Birgit diskuterar om EU, valet.
Susanne frågade Birgit att hon ska rösta .Birgit vet inte och hon är inte så förtjust i EU faktiskt för att hon inte tycker att de ska höra till EU och hon skulle gärna bara vilja att gick ur EU.

Susanne säg att EU är jättebra för dem och att det är väl självklart man ska rösta. Birgit säg varför är det självklart vi har ju ett eget parlament varför ska vi till höra en massa andra länder där man ska bestämma om hur stort jordgubbarna ska vara och massa andra saker varför är någon annan som ska bestämma över oss tycker inte om .

Jag lyssnade flera gånger på dialogen och den handla om EU – valet.I dialogen pratar två kvinnor som heter Birgit och Susana.Susana frågade Birgit det är snart val tänker du att rösta men Birgit är inte så förtjust i EU. Birgit håller inte med Susana för att hon tycker att hon har sin egen pass och hon kan resa till någon plats .Sverige har sitt eget parlamant.

Jag lyssnade flera gånger på dialogen och den handla om EU – valet.I dialogen pratar två kvinnor som heter Birgit och Susana.Susana frågade Birgit det är snart val tänker du att rösta men Birgit är inte så förtjust i EU. Birgit håller inte med Susana för att hon tycker att hon har sin egen pass och hon kan resa till någon plats .Sverige har sitt eget parlament.

Jehad Abdo
Jag har lyssnat många gånger på SFIpoddar.
Poddar handlar om EU_valet och våra kollegor Susanne och Birgit diskoterar om Eu valet det är viktigt att rösta i Sverige är en demokrati landet.

Susanne har frågat Birgit att hon vill rösta.
Birgit vet inte och hon är inte så förtjust i EU faktiskt för att hon inte tycker att de ska hörna bara vilja att gick ur EU.
Susanne säg att EU är jättebra för dem och att det är val självkart man ska rösta.
Birgit säg varför är det självkart vi har ju ett eget parlament varför ska vi till höra en massa andra länder där man ska bestämmer om har stort jordgubbarna ska vara och massa andra saker varför är någon annan som ska bestämma över oss tycker inte om.

Jehad Abdo
Nyheter i Sverige
Jag har lyssnat flera gånger på 8 sidor.
Det fanns en person pratar om EU-valet i Sverige.De ökade mest i valet kockan 23 på södagen var valet till Eu klart.Då var nästan alla svenska röster räknade.

Socialdemokrataterna blev sveriges stösta parti i valet.
Men Sverigedemokraterna och Centepartiet ökade mest.Moderaterna ökade också och fortsätter vara sveriges nästa största parti. Miljöpartiet förlorar hälften av sina politiker i EU.Men de var ändå glada. De fick fler röster än väntat.

Det var mycket nervöst för Liberdlerna.
Partiet hade på söndag skvällen 4 procent av rösterna. Det räcker precis för att komma med i Eus riksdag.
Feministiskt initiativ får inte ha kvar sin plats i Eus partiet förlorade för många röster
så här gicg det i valet socialdemokraterna 24 procent, 5 politiker i
Europaparlamentet. Ingen förändring.

Moderaterna 17 procent 4 politiker
3 politiker tidigare.

Sverigedemokraterna 16 proent, 3 politiker
2 åpolitiker tidigare.

Miljopartiet 11 procent, 2 politiker 4 politiker tidigare.

Centerpartiet 11, procent
2 politiker
1 politiker tidigare.

Kristdemokraterna 9 procent,
2politiker
1politikervtidigare.

Vänsterpartiet 7 procent,
1politiker
Ingen förändring.

Liberdlerna 4 procent,
1 politiker
2 politiker tiditiker.

Feministiskt initiativ 1 procent,
0 politiker
1 politiker tidigare.

Resultet kan komma att ändras.
En del röster har ännu inte räknats.
Det göller bland en del röster från andra länder.

Hej !
Susan och Birgith är två vänner/kollegor!
Susan ställer frågan
om EU valet om Birgith ska rösta då berättar Birgith att hon vill Sverige ska gå ur EU. Birgitt gillar inte att någon annan parlament ska bestämma över hur vi ska ha det i Sverige. Susan tycker om att vara med i EU och tänker då att man åker till alla EU länder utan pass och kan köpa och sälja saker från och till Sverige.Birgith säger att man kan ta med sig passet och åka till alla länder även man inte vill vara med i EU , och vill inte ändra svenska kronor till euro och det håller susan med om men susan säger gemenskap.

Birgit tycker inte om EU val för att hon tycker att vi har egen parlament. Varför ska annan bestämma över oss. Susan tycker om EU val. Hon tänker att man kan flyga fri inomEU.

Birgit tycker inte om EU val för att hon tycker att vi har egen parlament. Varför ska annan bestämma över oss. Susan tycker om EU val. Hon tänker att man kan flyga fri inomEU.

EU-val är ett val då man röstar på vilka politiker som ska representera Sverige i EU.Vi väljer vilka politiker eller vilka politiska partier som ska arbeta inom EU och representera Sverige.
Brigit ska inte rösta till EU-valet. Hon tycker inte att Sverige skulle tillhöra till EU.Hon tycker att Sverige skulle gå ur EU, därför att hon inte vill tillhöra till massa andra länder som bestämmer över hennes land. Hon tycker inte om att någon annan bestämmer över henne. Hon vill använda svenska kronan istället av Euron när hon handlar.

i Sverige.För det första I Sverige finns det åtta partier med i Sveriges riksdag.ISverige finns det demokrati.Det betyder att människor måste rösta för att partier.Alla som har fllyt 18 år för att rösta.

Susanne och Birgit har en dialog om EU-valet
Susanne frågar om Birgit tänker rösta och vad hon tycker om EU-valet. Birgit svarar att hon vet inte om hon kommer att rösta hon tycker inte att vi ska tillhöra EU. Varför ska Sverige tillhöra andra länder säger Birgit. Men Susanne svarar att fördelen är att man kan resa fritt i EU och gemenskapen och köpa och sälja varor. Men Birgit svarar att hon kan ändå resa i Europa med sitt pass. Att Sverige ska ha kvar den svenska sedlar. Varför ska vi ha euro. Susanne svarar jag vill inte heller ha euro. Jag tycker EU står för gemenskap säger Susanne. J
Vad är fördelen då säger Birgit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 visitors online now
12 guests, 6 bots, 0 members